Kontakt os på

Telefon: 75 12 12 06 - 29 89 27 01

Overordnet mål

At give beboerne mulighed for støtte, social træning og fællesskab samtidig med et misbrugsbehandlingstilbud.

Målet er:

At den enkelte hjælpes i en retning for at opnå større selvindsigt i forhold til sig selv og andre.

De ansatte er vejledere og støttepersoner for den enkelte i en atmosfære af ligeværdighed og omsorg.

Den enkelte ledes i retning af erkendelse af egne muligheder, kompencer, problemstillinger og forventes at acceptere ansvaret for egne valg og handlinger.

Det forventes, at den enkelte er aktiv i forhold til de (af den enkelte) fundne udfordringer og arbejdspunkter.

Under hele forløbet vil den enkelte udover misbrugsvejledningen,individuelle samtaler og terapi, skulle indgå i husets daglige gang og pædagogiske struktur.

Der vil blive stillet krav til, at den enkelte indgår i madlavning og rengøringsplaner. Samtidig vil der være fokus på personlig hygiejne og rengøring af egen lejlighed. Beboeren skal være indstillet på at indgå i husets øvrige aktiviteter.

Alle forløb dokumenteres skriftligt.

Beboeren er i samarbejde med personalet med til at definere den enkeltes arbejdspunkter og formulere en handleplan. Toftehuset aftaler med anbringende myndighed ,hvor ofte der skal være opfølgningsmøder og lignende.

HVEM ER VI?

Toftehuset

CVR: 35701281

KONTAKT OS

Telefon: ​75 12 12 06

E-mail: ​​​leder@toftehuset.dk​​

FIND VEJ

Toftevej 3.b Hviding

6760 Ribe